Edukační program

Po stopách buchlovského mordu

Doplňující informace pro pedagogy

Cílová skupina: žáci 2. stupně základních škol 

Počet žáků ve skupině: 24 (maximálně 30)

Místo realizace: lovecký salonek/taneční sál a interiéry státního hradu Buchlova

Celková doba realizace: 1,5 - 2 hodiny čistého času

Kontext:

Hrad Buchlov byl založený českým králem pravděpodobně Přemyslem Otakarem I. už v první polovině 13. století. Až do roku 1520 byl hrad majetkem krále a následně přechází do soukromého držení rodů pánů ze Žerotína, Zástřizl, Petřvaldských a Berchtoldů. Protestantský rod pánů ze Zástřizl držel hrad v letech 1542 až 1644. Jindřich Prakšický ze Zástřizl se stal majitelem buchlovského panství po smrti svého bratra Zikmunda v roce 1581. V tomto období panovaly velké spory mezi buchlovským panstvím a velehradským klášterem ve věci platů poddanských vesnic, hranice a lovení zvěře v lesích. Samotný Jindřich vedl rovněž spory s dalšími osobami, pro které se postupně začal stávat nepohodlným.
Dne 25. července roku 1582 byl nalezen mrtvý v údolí Smraďavka. Byl probodnut vlastním rapírem rukou neznámého vraha.

V rámci programu žáci navštíví interiéry hradu, kde jim budou představeny místnosti každodenního života na středověkém hradě a současně se zde seznámí s šesti podezřelými z vraždy hradního pána.
Po prohlídce se pak sami pokusí zrekonstruovat události, které vedly až k Jindřichově smrti.

Východiska a hlavní cíle:

Edukační program Po stopách buchlovského mordu čerpá z bohaté a také trochu tajemné historie hradu Buchlova. Navazuje na učivo dějepisu druhého stupně základních škol a pomáhá žákům rozšířit si dosavadní znalosti nejen z tohoto předmětu, ale také pomocí metod dramatické výchovy vzbudit zájem o historii a památky.

Cílem programu je seznámit žáky s objektem státního hradu Buchlov a na základě popisu dějinných událostí jim zprostředkovat život na hradě v 16. století. Žáci se rovněž seznámí s nejznámější pověstí hradu a budou zkoumat s pomocí metod dramatické výchovy detektivní příběh z dějin držitelů buchlovského panství. Po skončení programu dokážou žáci vysvětlit vlastními slovy dějinné události spojené s násilnou smrtí Jindřicha Prakšického ze Zástřizl.

Program rozvíjí skupinovou spolupráci, logické myšlení a klíčové kompetence v několika vzdělávacích oblastech (Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura).

Výsledky aktivit:

Získání znalostí ze života na středověkém hradě v období 16. století v širších dějinných souvislostech.
Poznání historie hradu Buchlova a jeho blízkého okolí.