Stručná historie

Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí a takzvaným loveckým právem.
Nikdy nebyl zcela dobyt.

Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným mázhausem, palácem a kaplí. Kaple byla vystavěna v 80. letech 13.  století pražskou kamenickou hutí za vlády Přemysla Otakara II. Hrad zůstal v trvalém majetku krále až do pol. 16. století, byl však často dáván do zástavy šlechtickým rodům.

Na konci 15. století jej vlastnili páni z Cimburka, za kterých byl v pozdně gotickém slohu vystavěn reprezentační rytířský sál. V roce 1520 přechází hrad do soukromého držení a od 16. do 20. století jej postupně vlastnily moravské rody pánů ze Žerotínaze ZástřizlPetřvaldských z PetřvalduBerchtoldů. Na Buchlově probíhaly stavební úpravy ještě v duchu renesance a baroka.

Hrad je prohlášen národní kulturní památkou, je ve správě NPÚ, ÚPS v Kroměříži.