Buchlovská spirála
(mimořádný okruh I.)

Mimořádný okruh zaměřený na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku.
Limitovaný počet osob. Určen pro zájemce poznání středověké architektury a dějin historických staveb. V ceně je publikace "Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech".
Průvodcem je odborný garant NPÚ. Okruh je vhodný pro děti od 12 let.

Okruh jen s průvodcem – odborný garant NPÚ. Prohlídka začíná na II. hradním nádvoří, pokračuje přes parkán do jádra hradu a vyhlídkovou věž. 


Ukázky z publikace "Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech".

Základní informace

  • délka 60 minut
  • max. 15 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny

Vstupné

Plné vstupné

  • dospělí 150 Kč

Snížené vstupné

  • děti od 12 do 18 let (ode dne narozenin uvedeného věku do dne narozenin uvedeného věku); senioři po dovršení věku 65 let; držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS; držitelé průkazu ZTP – dospělí (po dovršení věku 18 let); držitelé karet a průkazů na slevy NPÚ uzavřené s GŘ NPÚ 110 Kč

Rodinné vstupné

  • 2 dospělí a nejvýše 3 děti od 12 do 18 let 400 Kč

Vstupné zdarma

  • držitelé platné karty Národní muzeum; držitelé zaměstnanec. průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci); držitelé průkazu bývalého zaměstnance NPÚ; držitelům tzv. volných vstupenek vydávaných výhradně generálním ředitelstvím NPÚ (celoroční volné rodinné vstupenky) a dále jednorázových volných vstupenek; novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu; v jednotlivých výjimečných případech rozhodne o poskytnutí vstupu zdarma ředitel ÚPS nebo ÚOP 0 Kč

rezervace doporučena