Velikonoční svátky

/výstavy a prodej kraslic, malérečky – techniky zdobení kraslic, dětská dílna, folklórní vystoupení, malý řemeslný jarmark, pletení pomlázek, stloukání másla, cimbál a hudební vystoupení, atd./