Výstava Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina

Výstava, kterou připravilo ostravské odborné pracoviště, se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích. Přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny.

Vernisáž se uskuteční 4. 8. v 16 hodin

Výstava je přístupná od 5. 8. do 31. 10. 2023 jako součást prohlídkového okruhu zámku

Názorně budou prezentovány dosavadní výsledky archeologického, archivního a stavebněhistorického bádání odhalující nejen stavební proměny zámku, ale rovněž změny využití jednotlivých prostor (včetně podkroví) tří zámeckých křídel, reagující také na požadavky chodu někdejšího hospodářství. Výstava připomene významné osobnosti z řad harrachovských majitelů uváděného panství, jako byl například význačný diplomat a vizionářský podnikatel Ferdinand II. Bonaventura Harrach. Nejenže inicioval zásadní přestavbu zámku v 60. letech 18. století, ale stál také u ekonomického rozvoje panství. Prostřednictvím hospodářských dějin Rýmařovska se výstava pokusí nastínit utváření kulturní krajiny zdejšího regionu.

Autoři výstavy: Romana Rosová, Jana Koudelová, Hana Pavelková, Radim Vrla,
Michal Zezula, Josef Večeřa, Miloš Matěj, Michaela Ryšková,
Marek Kiecoň, Jana Brhelová, Kristýna Schmidová

Více informací: Petra Batková, batkova.petra@npu.cz, +420 724 474 537