Mimořádná prohlídková trasa Buchlovská spirála bude pro letošní sezonu na Buchlově zahájena tento víkend

Hrad Buchlov nabídne návštěvníkům i letos během čtyř víkendů netradiční prohlídkovou trasu nazvanou Buchlovská spirála, která se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Prohlídka s odborným výkladem je koncipována zejména pro zájemce o architektonický vývoj hradu, ale i ostatní návštěvníci ocení netradiční pojetí prohlídkového okruhu.

Návštěvníkům je během prohlídky prezentována především vnější podoba hradu, a to z míst, která jsou přístupná pouze v rámci této speciální trasy. Na základě stavebních spár, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí apod. se vydají po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatelů hradu. Výklad je doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.

Netradiční prohlídková trasa vede zčásti i do interiéru hradu, a to do nejhodnotnějších středověkých prostor. Prohlídka končí na vyhlídkové terase, ze které je možno přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Tato prohlídková trasa je výběrová, limitovaná počtem osob a je určena především pro zájemce o poznání středověké architektury a dějin historických staveb. Průvodcem je odborný pracovník kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

V ceně vstupného je publikace Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech. Bližší informace naleznete na webových stránkách Buchlovské spirály.

Informace:

 • Prohlídky vždy v sobotu a v neděli v 10, 12 a 14 hodin, a to:
       13.–14. května
       10.–11. června
       22.–23. července
        9.–10. září
 • Průvodci:
  Mgr. Jan Štětina nebo Radim Vrla, památkáři a hradologové z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu
 • Délka prohlídky: 75–90 minut
 • Počet osob:
  maximálně 15; jen do naplnění kapacity prohlídky; děti od 12 let; předem objednaní účastníci jsou pro prohlídkový okruh upřednostněni!
 • Vstupné: 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč
 • Rezervace: tel. +420 572 595 161, +420 725 377 374, e-mail: buchlov@npu.cz
 • Další informace a zajímavosti:
  Netradiční prohlídková trasa vznikla v roce 2014 díky projektu Památky nás baví nazvaného Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky.

Kontakt a informace:

 • rezervace prohlídkové trasy: tel. +420 572 595 161, +420 725 377 374, e-mail: buchlov@npu.cz
 • Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel. +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz